top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1- SATICI:

 

Ünvanı : Nurdeniz Eğitim Sağlık ve Dan.Hizm.Ltd.Şti.

Adresi :

Nemlizade sokak no 1  Karakuyu apt kat 3 daire 7

Telefon : 02164505627

Fax : 02163481515

E-mail: turkiye.selfcheck@gmail.com

 

1.2- Perakende ALICI:

İnternet üstünden  girilen bilgiler esas alınır

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

 

Sepete eklenen ürün ,ön tanı kitidir.Sikayetinize ait stoklu ürünü işaretleyiniz..

 

Ödeme şekli: Ödeme sayfasında seçilen şartlar geçerlidir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, Turkıye Self check adına perakende internet  satısını üstlenen  internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri , Nurdeniz Eğitim Sağlık ve Dan.Hizm.Ltd.Şti , satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ödemenin  3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde havale ve nakliye  giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi ,afet,pandemi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın çıkış yapılmayan siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünler nakliye firmasının personeli tarafından teslim alınırken ayıplı/hasarlı olması durumda gerekli tutanak tutulmalıdır. Aksi takdirde SATICI tarafından gönderilen ürün/ürünler ALICI'ya kusursuz/ayıpsız olarak teslim edilmiş kabul edilecektir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kargoya ,kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra  cayma hakkında bulunamaz 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,  hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. ALICI tarafından satın alınmış fakat teslimat sırasında herhangi bir tutanak tutulmamış ve tek kullanımdan sonra deforme olabilecek ya da SATICI tarafından tekrardan satışa konulamayacak kadar kusurlu kabul edilebilecek ürünlerin cayma hakkı SATICI tarafından belirlenir.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

 

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI

 

Nurdeniz Eğitim Sağlık ve Dan.Hizm.Ltd.Şti dir.

ALICI

bottom of page