top of page

Klinik eczacılık için Farmakogenetik Testler

2023 itibariyle;

Farmakogenetik İlaç hızlı testleri;

Farmakogenetik veya Farmakogenomik, ilaçlara yatkınlığımızı inceler. Bu DNA analizi sayesinde, bizim için toksik olabilecek bir ilaca veya basitçe etkisiz olan bir ilaca yatkın olup olmadığını ve çok daha fazlasını belirleyebiliriz. Bazı ilaçların bazı insanlar üzerinde nasıl istenen etkiye sahip olduğunu, ancak diğerleri üzerinde nasıl olmadığını her zaman gözlemledik. Bu farklılıkları açıklayan pek çok neden olabilir ve farmakogenetik kuşkusuz en önemli faktörlerden biridir.

Farmakogenetik DNA analizimiz, genetik haritamızdaki ilaçların bir listesini analiz eder. Genetik verilerinizi uyguladığımız, bilimsel topluluk tarafından geniş çapta kabul görmüş, tanınmış bilimsel çalışmalara dayanarak çalışıyoruz. Bu çalışmalara karşı genetik verilerinizi kontrol eden algoritmalarımız bize bu ilaçlara yatkınlığınızı gösteriyor.Günümüzde kişiselleştirilmiş tıp veya hassas tıp hakkında giderek daha fazla konuşuluyor. Farmakogenetik, artık geleneksel yöntemlerle reçete edilmeyen, bireyselleştirilmiş tıbbın ilk adımıdır. Test sayesinde yanlış ilaçlar artık olmamalı çünkü elimizdeki hastanın genetik verileri ile hangilerinin bizim için en uygun olmadığını biliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmakogenomik testlerin mevcut sınırlamaları

Farmakogenomik testlerin mevcut sınırlamaları şunları içerir:

  • Tüm ilaçlara nasıl yanıt vereceğinizi belirlemek için tek bir farmakogenomik test kullanılamaz. Birden fazla ilaç kullanıyorsanız, birden fazla farmakogenomik teste ihtiyacınız olabilir.

  • Farmakogenomik testler tüm ilaçlar için mevcut değildir. Farmakogenomik testler yalnızca belirli ilaçlar için mevcut olduğundan, doktorunuz belirli bir tedaviye başlamadan önce bir farmakogenomik test yaptırmanız gerekip gerekmediğini belirler.

  • Şu anda aspirin ve reçetesiz satılan birçok ağrı kesici için farmakogenomik testler bulunmamaktadır.

2012 yılında yeni nesil compact genom ayıracları saniyeler içinde genom çözümlemelerini olanaklı hale getirmesiyle bilim adamları Bir merkeze postalanmadan sonuç verebilecek hızlı test geliştrimeye başladı.

Mevcut testler;  2023 itibariyle istek üzere getirilecektir.

 Alan                    İlaç                                      etken                                                          tarama  yapılan gen             Varılabilecek sonuç

İlaç

Kardiyoloji

Fenprokumon(Phenprocoumon)

 (marka adları altında pazarlanmaktadır)

Marcoumar, Marcumar ve Falithrom) uzun etkili bir oral

Antikoagülan ilaç, kumarin türevi. Bu bir K vitamini

sentezini bloke ederek pıhtılaşmayı önleyen antagonisttir.

pıhtılaşma faktörleri II, VII, IX ve X.) Genetiğiniz ne diyor olabilir Asenokumarol ile tedavi edilen TT genotipli hastalar veya

fenprokumon olan hastalara kıyasla daha düşük bir doz gerektirebilir.

TC veya CC genotipi. Diğer genetik ve klinik faktörler de olabilir

hastanın asenokumarol veya fenprokumon idamesini etkilemek

doz gereksinimi

Kardiyoloji

Hidroklorotiyazid  (

Kardiyoloji

pravastatin

Kardiyoloji

varfarin

Nöroloji

amisülpirid

Nöroloji

amitriptilin

Nöroloji

antidepresanlar

Nöroloji

aripiprazol

Nöroloji

bupropion

Nöroloji

karbamazepin

Nöroloji

sitalopram

Nöroloji

klomipramin

Nöroloji

klozapin

Nöroloji

eskitalopram

Nöroloji

haloperidol

Nöroloji

Olanzapin

Nöroloji

paliperidon

Nöroloji

ketiapin

Nöroloji

risperidon

Nöroloji

Ziprasidon

Ağrı

alfentanil 

Ağrı

Aspirin

Ağrı

buprenorfin 

Ağrı

fentanil

Ağrı

meperidin

Ağrı

Morfin

Ağrı

naltrekson

Ağrı

Pentazosin

Ağrı

tramadol

onkoloji

sisplatin

onkoloji

Florourasil, kapesitabin, pirimidin analogları, tegafur ve Neoplazmalar

onkoloji

irinotekan

onkoloji

merkaptopurin

onkoloji

metotreksat

onkoloji

tamoksifen

onkoloji

Vinkristin

Başka

Peginterferon Alfa-2b

Başka

ribavirin 

Başka

takrolimus

Başka

Viagra (Sildenafil)

                                                                                                                                                                                                      

bottom of page